Bestilling som ikke krever innlogging
Rekvisisjoner, OUS felles konvolutt og noe prøvetakingsutstyr fra Hormonlaboratoriet kan bestilles her.

For å bestille annet prøvetakingsutstyr, må du logge inn.
BESTILL
Bestilling som krever innlogging
Prøvetakingsutstyr, fraktetiketter, rekvisisjoner og OUS felles konvolutt kan bestilles her. Registrering er kun mulig for rekvirenter som er gitt tilgang.
Brukernavn
Passord
Logg inn